Farský úrad

Kalendár

Dnes je Utorok 30.júna 2015
Meniny má Melánia
Zajtra bude mať Diana

Oznamy

Pozvánka

                                     OBEC,  027 12  VITANOVÁ    č.3/2015/OZ                    Vitanová 19.06.2015                                                               * P O Z V Á N K A*     V súlade § 13. odst. 4, písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Vitanová  zvolávam    * riadne  zasadnutie Obecného...
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Vitanová tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Farský úrad

 PROGRAM BOHOSLUŽIEB Od 29. 06. - 05. 07. 2015

 

Liturgický kalendár týždňa

Nedeľa   13. Nedeľa     

Pondelok Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok         

Utorok    TE DEUM - poďakovanie na koniec školského roka 

Streda   

Štvrtok   Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok     Prvý piatok, Sv. Tomáša, apoštola, sviatok     

Sobota   

Nedeľa   Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských Vierozvestcov, slávnosť

Sv. Omše

Pondelok

7.00

Za zdr. a B. pož. ruže Veroniky Ťapajovej

18.00

Za veriacich farnosti

Utorok

 8.00

Za zdr. a B. pož. Vladislava

Streda

7.00

+ Karol, Mária a Ľudovít Marko

Štvrtok

18.00

+ Ľudmila a Tomáš Tarčoň (5r.)

Piatok

18.00

+ Jozef Hrubec

Sobota

8.00

+ rod. Kovaľáková a + rod. Hrubcová

Nedeľa

8.00

Na úmysel         

10.00

Za veriacich farnosti

Oznamy

Dnes je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“ všetkým darcom Pán Boh zaplať.

V utorok bude poďakovanie na koniec školského roka - Te Deum sv. omšou o 8.00 hod.

Od septembra začne v našej farnosti príprava na sviatosť birmovania (žiaci 8. a 9. roč.) Všetci, ktorí navštevujú školu mimo Vitanovej, nech si vyzdvihnú prihlášky na fare do konca týždňa.

Dnes chceme prežiť spoločne deň našej farnosti, ktorý začne hneď po 2. sv. omši prednáškou sr. Kataríny Pavelovej pôsobiacej v Afrike, po nej vás všetkých srdečne pozývam na guľáš, súťaže nielen pre deti, skvelé koláčiky našich pekárok. Atmosféru budú spríjemňovať naši heligonkári.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni

Po

Návšteva chorých

od 8.30h

1630 – 1745

Spoveď po večernej sv. omši    

Ut

1630 – 1745

Spoveď po večernej sv. omši 

Št

930 – 1030

1630 – 1730

1745 - Adorácia

Pia

930 – 1030

1630 – 1745

Prvopiatková adorácia

 

 

 

 

 

 

 

 

Upratovanie kostola skupina č.: 5    

 

© 2009 Obecný úrad Vitanová, 027 12 Liesek, tel.: 043/539 41 06, fax: 043/539 41 06, e-mail: starosta-vitanova@slovanet.sk
Spracovanie VDG a.s.