Farský úrad

Kalendár

Dnes je Štvrtok 02.oktobra 2014
Meniny má Levoslav
Zajtra bude mať Stela

Oznamy

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva vo Vitanovej 15.

Kandidátky[assets/dokumenty-urad/bohosluzby/co-je-nove/kandidtky-1.pdf]
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Vitanová tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Farský úrad

PROGRAM BOHOSLUŽIEB Od 15. 9. - 21. 9. 2014

Liturgický kalendár týždňa

Nedeľa     25. Nedeľa  

Pondelok  

Utorok     Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka       

Streda     

Štvrtok     Detská sv. omša o 16.00 hod.

Piatok         

 Sobota      Sv. Vincenta De Paul, kňaza, spomienka

Nedeľa     26. Nedeľa

Sv. Omše

Pondelok

7.30

 

18.00

+ Tomáš a Mária Lieskovská

Utorok

7.30

 

18.00

Za zdr. a B. pož. Jaroslava (30r.) s rodinou

Streda

7.30

+ Martin a Anna Janiga

18.00

 

Štvrtok

7.30

 

16.00

Za zdr. a B. pož. Jubilanta Stanislava Randjaka  (60r.)

18.00

 

Piatok

7.30

 

18.00

+ Martin a Máría Stas, Martin a Anna Pisoň

Sobota

7.30

+ Karol a Jozefína Števuliak

18.00

 

Nedeľa

8.00

Na úmysel          

10.00

Za veriacich farnosti

Oznamy

Návšteva chorých bude v pondelok  dopoludnia.

Sviatosť zmierenia udeľujeme každý deň ráno od 7. 00 hod. do sv. omše a popoludní od 16. 00 hod. do sv. omše

Je možné dohodnúť sa aj na osobnom rozhovore v dopoludňajších hodinách.

Tí, ktorí sa zúčastnia ľudových misii môžu získať plnomocné odpustky.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misijnú činnosť misionárov Spoločnosti Božieho Slova

Ohlášky

Ľuboš Ondrík, syn Mariána a Ľudmily r. Špulierovej, nar. v Trstenej, býv. v Liesku a Veronika Viktorová, dcéra Miroslava a Veroniky r. Vrabčekovej, nar. v Trstene, býv. vo Vitanovej    ohlasujú sa I. Krát

 

Upratovanie kostola skupina č.: 8                  

 

 

Program ľudových misií vo Vitanovej od 21. do 28. septembra 2014

 

Nedeľa: 21. 9. 2014:  

  08. 00 - Sv. omša s misijnou kázňou + odovzdávanie štóly misionárom 

  10. 00 - Sv. omša s misijnou kázňou

  15. 00 - Stavovská prednáška pre ženy: „Poslanie ženy  v rodine, vo svete   a v Cirkvi“

  16. 30 - Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža  v rodine, vo svete a v Cirkvi“

 

Pondelok 22. 9. 2014:             

  07. 30 - Sv. omša s témou: „Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi“ 

  17. 45 - videoprezentácie k misijnej téme

  18. 00 - Sv. omša s témou: „Sedem hlavných hriechov“   

               Po sv. omši kajúca pobožnosť

 

Utorok 23. 9. 2014:              

  07. 30 - Sv. omša s témou: „Sviatosť zmierenia - návrat do domu milujúceho Otca“

  17. 45 - videoprezentácie k misijnej téme

  18. 00 - Sv. omša s témou: Odpustenie - potreba zmierenia sa s ľuďmi“

               Po sv. omši stavovská beseda s misionármi 

 

Streda 24. 9. 2014:              

  07. 30 - Sv. omša s témou: Ježiš - Spasiteľ“ (Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? A za koho ma pokladáte vy?)

  17. 45 - videoprezentácie k misijnej téme

  18. 00 - Sv. omša s témou: „Krst a viera“ (Účinky krstu. Čo znamená veriť? Ako  žiť vieru, v ktorej sme pokrstení?)

               Pri sv. omši bude obnova krstných sľubov.

           

Štvrtok 25. 9. 2014:                 

  07. 30 - Sv. omša s témou - Cirkev“  

  16. 00 - detská sv. omša

  17. 45 - videoprezentácie k misijnej téme

  18. 00 - Sv. omša s témou: „Eucharistia“ (Čo je sv. omša? Jej účinky v mojom živote? Moja účasť na sv. omši.)

               Po sv. omši adorácia s individuálnym požehnaním

                                                                                  

Piatok 26. 9. 2014:       

  07. 30 - Sv. omša s témou: „Modlitba“ (Pane, nauč nás modliť sa. Čo je modlitba? Ako sa máme dobre modliť?)

               Pri sv. omši bude pomazanie chorých

  17. 45 - videoprezentácie k misijnej téme

  18. 00 - Sv. omša s témou: „Zmysel utrpenia - Boh tak miloval svet“ (Má utrpenie zmysel? Prečo je vo svete utrpenie?  

                                                                                                                    Ako pristupovať k utrpeniu?)

               Pri sv. omši bude pomazanie chorých

               Po sv. omši bude poklona pred krížom 

               

Sobota 27. 9. 2014:  

  07. 30 - Sv. omša s témou: „Panna Mária“ (Matka Kristova a Matka naša) 

  17. 45 - videoprezentácie k misijnej téme

  18. 00 - Sv. omša s témou - „Zmysel a poslanie rodiny“ (Čo je poslaním rodiny? Vzájomné vzťahy)

               Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov.

               Po sv. omši bude stretnutie s mládežou

 

Nedeľa 28. 9. 2014:              

  08. 00 - Sv. omša s misijnou kázňou

  10. 00 - Sv. omša s misijnou kázňou - Pri tejto sv. omši požehnáme misijný kríž  

                       

                         V túto nedeľu je zbierka na misijnú činnosť misionárov

Spoločnosti Božieho Slova

 

Návšteva chorých bude v pondelok  dopoludnia.

Sviatosť zmierenia udeľujeme každý deň ráno od 7. 30 hod.  a popoludní od 16. 00 hod.

Je možné dohodnúť sa aj na osobnom rozhovore v dopoludňajších hodinách.

Tí, ktorí sa zúčastnia ľudových misii môžu získať plnomocné odpustky.

© 2009 Obecný úrad Vitanová, 027 12 Liesek, tel.: 043/539 41 06, fax: 043/539 41 06, e-mail: starosta-vitanova@slovanet.sk
Spracovanie VDG a.s.